Przemysław TOMCZAK
Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 50-137 Wrocław, Plac Uniwersytecki 1 przemysław.tomczak@uni.wroc.pl