Wybrane aspekty przyrodnicze funkcjonowania turystyki wiejskiej na Dolnym Śląsku

Studia Obszarów Wiejskich (2007)
Tom 12 - Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 161-172
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego
50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45b
marta@dcrl.pl

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
50-137 Wrocław, Plac Uniwersytecki 1
przemysław.tomczak@uni.wroc.pl