Rozwój działalności gospodarczej jako wyraz „odradzania się” wsi na ziemi kłodzkiej

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 49 - Społeczno-kulturowe, gospodarcze i przestrzenne wymiary procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
Strony: 39-58
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
pl. Uniwersytecki 1, 50–137 Wrocław
robert.szmytkie@uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
50-137 Wrocław, Plac Uniwersytecki 1
przemysław.tomczak@uni.wroc.pl