Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników. Europa-Polska-Mazowsze

Studia Obszarów Wiejskich (2009)
Tom 17 - Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej
Strony: 21-32
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
konrad@twarda.pan.pl

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Wrocławski
50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 49/55
krzysztof.janc@uni.wroc.pl