Arkadiusz ŚWIDERSKI
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM 61-680 Poznań, ul. Dzięgielowa 27 arekski@amu.edu.pl