Zasoby użytków rolnych w Polsce i ich wykorzystanie

Studia Obszarów Wiejskich (2007)
Tom 12 - Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 41-60
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
beni@amu.edu.pl

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM 61-680 Poznań, ul. Dzięgielowa 27
arekski@amu.edu.pl