Potencjały i strefy Problemowe w zakresie świadczenia usług Publicznych na obszarach wiejskich w skali regionalnej

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 42 - Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 23-35
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule wskazano przykładowe badania dotyczące dostępności i jakości usług publicznych. Omówiono kategorie i przykłady usług publicznych, odnosząc je zwłaszcza do poziomu lokalnego (w szczególności na obszarach wiejskich). Skupiono się głównie na usługach o charakterze społecznym, administracyjnym i technicznym. Omówiono skutki niskiego poziomu ich świadczenia na obszarach wiejskich oraz znaczenie podnoszenia ich jakości. podstawą przeprowadzonej analizy były jakościowe i ilościowe dane zebrane na obszarach wiejskich województwa opolskiego.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
heffner@ue.katowice.pl

Politechnika Opolska
Katedra Polityki Regionalnej
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
b.klemens@po.opole.pl