Agnieszka TŁUCZAK
Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny ul. Ozimska 46a, 45–058 Opole atluczak@uni.opole.pl