Anna DUBOWNIK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń a_dubownik@umk.pl