Kształtowanie się cen nieruchomości rolnych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 42 - Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 75-86
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej obserwujemy wzmożone zainteresowanie nabywaniem nieruchomości rolnych zarówno przez indywidualnych rolników, jak i przez podmioty niezwiązane wcześniej z rolnictwem. Na kształtowanie cen rynkowych nieruchomości rolnych w ostatnich latach ma wpływ ograniczona podaż gruntów rolnych oraz uwarunkowania zewnętrzne związane z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa w warunkach gospodarki europejskiej, w szczególności system dopłat do gruntów rolnych. W artykule dokonano analizy sprzedaży nieruchomości rolnych na rynku państwowym (z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych) oraz prywatnym. Dane pozyskano z Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do lat 2005–2013 oraz z Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn od roku 2004. Przeprowadzono również analizę zróżnicowania przestrzennego uzyskiwanych cen transakcyjnych na poziomie województw. Jak potwierdziły wyniki badań, rynek nieruchomości rolnych w Polsce w coraz większym stopniu uzależniony jest od czynników zewnętrznych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15
krystyna.kurowska@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
ul. Prawocheńskiego 15, 10–720 Olsztyn
marek.ogryzek@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15
hubert.kryszk@uwm.edu.pl