Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na gospodarstwa indywidualne w województwie opolskim w opinii rolników

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 42 - Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 139-153
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu jest ocena wpływu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na indywidualne gospodarstwa rolne w województwie opolskim, dokonana na podstawie badania przeprowadzonego wśród rolników. Badanie miało określić społeczno-ekonomiczne przemiany, jakie w opinii rolników zaszły na opolskiej wsi po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wzięło w nim udział 383 kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni od 2 do 30 ha. Uzyskane wyniki ukazują m.in. wpływ unijnych regulacji na sytuację opolskich rolników, ale także stosunek do nich samych zainteresowanych. Rolnicy doceniają unijne wsparcie, jednak koncentrują uwagę głównie na dopłatach bezpośrednich i związanym z nimi wzrostem dochodów. Rzadko korzystają z innych form wsparcia, jak np. szkoleń i doradztwa. Niezbyt często również wnioskują o środki na modernizację gospodarstw, zwłaszcza jeśli mają gospodarstwa niewielkie obszarowo.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
ul. Grabiszyńska 184, 53–235 Wrocław
jolanta.kluba@zajezdnia.org