Justyna CHODKOWSKA-MISZCZUK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń jchodkow@umk.pl
Zmiana rozmiaru
Kontrast