Bożena DEGÓRSKA
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN