Adam SENETRA
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15 adam.senetra@uwm.edu.pl