Możliwości wykorzystania metod interpolacji do regionalizacji i wyznaczania granic krajobrazów obszarów wiejskich i stref przejściowych

Studia Obszarów Wiejskich (2012)
Tom 29 - Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
Strony: 31-44
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

PLANAR Pracownia Projektowania Przestrzeni
10-532 Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego 5/21
planar.pracownia@gmail.com

Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15
adam.senetra@uwm.edu.pl