Turystyka jako alternatywna forma dochodu i odnowy gospodarstw rolnych na terenie Warmii i Mazur

Studia Obszarów Wiejskich (2004)
Tom 05 - Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich
Strony: 163-176
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Katedra Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15
e.kowerzanow@wp.pl

Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15
adam.senetra@uwm.edu.pl