Rolnictwo i turystyka w regionie Warmii i Mazur jako wiodące dziedziny gospodarcze w przeobrażaniu obszarów wiejskich i perspektywie ich rozwoju

Studia Obszarów Wiejskich (2003)
Tom 04 - Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi
Strony: 79-96
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15
adam.senetra@uwm.edu.pl

Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15