Ludność, zatrudnienie, migracje wśród Ludności wiejskiej śLąska opolskiego w latach 1995–2017–2035

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 41 - Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 245-262
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule analizuje się przemiany społeczno-demograficzne i zawodowe ludności wiejskiej województwa opolskiego w okresie 1995–2011, opierając się głównie na danych GUS pochodzących z Narodowych Spisów Powszechnych. Wskazano również skutki tych zjawisk w perspektywie lat 2035 i 2050. Wykazano, że teza o głębokim kryzysie demograficznym wsi opolskiej jest uzasadniona. Zachodzą tu głębokie zmiany w strukturze zawodowej ludności wiejskiej, a wykorzystanie zasobów pracy jest silnie zróżnicowane i złożone, zarówno w ujęciu czasowym, jak i przestrzennym.

Obszary wiejskie o charakterze rolniczym w województwie opolskim nie są w pełni wykorzystane z punktu widzenia potencjału demograficznego, a badania potwierdziły, że czynnik ludzki w rolnictwie słabnie (powstają poważne deformacje demograficzne m.in. z powodu permanentnego odpływu migracyjnego).

Politechnika Opolska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45–036 Opole
r.rauzinski@po.opole.pl

Politechnika Opolska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45–036 Opole
k.szczygielski@po.opole.pl