Ludność na obszarach wiejskich województwa opolskiego – przeszłość i perspektywy demograficzne

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 41 - Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 229-244
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu jest charakterystyka zmian w liczebności populacji mieszkańców obszarów wiejskich województwa opolskiego. Na podstawie danych pochodzących ze spisów powszechnych ludności przedstawiono liczbę mieszkańców wsi badanego regionu w okresie około 60 lat, z uwzględnieniem zmian w podziale administracyjnym kraju. Najnowsza prognoza liczby ludności Polski na lata 2014–2050 opublikowana przez GUS w październiku 2014 r. pozwoliła na wydłużenie okresu analizy o kolejne 40 lat. W artykule poruszony został problem migracji czasowych i ich wpływu na jakość informacji o stanie ludności w regionie migracyjnym, jakim jest Śląsk Opolski1 . Przedstawiono też ocenę wyników prognozy dla województwa opolskiego w kontekście przyjęcia zawyżonych stanów ludności faktycznej jako podstawy dla przygotowania długoterminowej prognozy.

PIN – Instytut Śląski w Opolu
ul. Piastowska 17, 45–081 Opole
j.dybowska@instytutslaski.com