Przyrodniczo-demograficzne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią wiejską na przykładzie wybranych gmin województwa świętokrzyskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 50 - Planowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich
Strony: 101-121
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Geografii
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
tomaszkalicki@ymail.com

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Geografii
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
iwona.kiniorska@ujk.edu.pl

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Geografii
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
roch1990@gmail.com

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Geografii
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
lucy@ujk.edu.pl