Anna HAKUĆ-BŁAŻOWSKA
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku ul. Oczapowskiego 5, 10‑957 Olsztyn hakuc.blazowska@uwm.edu.pl