Barbara PRUS
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu ul. Balicka 253c, 30‑149 Kraków b.prus@ur.krakow.pl