Historyczne zmiany użytkowania gruntów na obszarach wiejskich Polski południowej – studium przypadków

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 50 - Planowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich
Strony: 9-24
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
ul. Balicka 253c, 30‑149 Kraków
b.prus@ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
ul. Balicka 253c, 30‑149 Kraków
k.gawronski@ur.krakow.pl

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji