Analiza i waloryzacja krajobrazu gminy wiejskiej Ostróda

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 45 - Środowiskowe i kulturowe zasoby obszarów wiejskich
Strony: 141-155
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule zaprezentowano autorski warsztat metodyczny analizy i waloryzacji krajobrazu gminy wiejskiej stworzony na potrzeby planowania przestrzennego. Badaniami objęto obszar gminy Ostróda o powierzchni 401 km2 . W ramach analizy dokonano podziału terenu na jednostki krajobrazowe (typy i podtypy krajobrazu). Na terenie opracowania przeanalizowano powiązania kompozycyjne, wnętrza krajobrazowe, elementy wyróżniające się oraz ekspozycję. Do szczegółowej analizy krajobrazu wybrano 20 miejscowości. Dla każdej z nich opracowano dwie karty krajobrazu oraz wykonano uproszczoną waloryzację w postaci tabelarycznej.