Bartosz WOJTYRA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań bwojtyra@amu.edu.pl