Bogusława BARAN-ZGŁOBICKA
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania al. Kraśnicka 2CD, 20-718 Lublin bbaran@umcs.pl