Damian MAZUREK
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa d.mazurek@twarda.pan.pl