Michał KONOPSKI
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa konopski@twarda.pan.pl