Krzysztof JANC
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski 50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 49/55 krzysztof.janc@uni.wroc.pl