Marta GWIAŹDZIŃSKA-GORAJ
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn marta.gwiazdzinska-goraj@uwm.edu.pl