Roman RUDNICKI
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń rudnickir@umk.pl