Dorobek naukowy z zakresu geografii rolnictwa w ośrodku toruńskim

Studia Obszarów Wiejskich (2005)
Tom 07 - Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce
Strony: 67-90
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
rudnickir@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
mirbicz@umk.pl