Mieczysław KLUBA
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń