Mirosław BICZKOWSKI
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń mirbicz@umk.pl