Marta BICZKOWSKA
Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego ul. Jedności Narodowej 45b, 50-260 Wrocław biczkowska.marta@gmail.com