Barbara SZYDA
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział nauk o Ziemi UMK w Toruniu, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń bszyda@umk.pl