Kształtowanie przestrzeni strefy podmiejskiej Lubelskiego Zespołu Miejskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2012)
Tom 29 - Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
Strony: 145-160
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza
im. Wincentego Pola w Lublinie
20-816 Lublin, ul. Choiny 2
monika.hurba@wp.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział nauk o Ziemi UMK w Toruniu,
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
bszyda@umk.pl