Zmiany przestrzennego zagospodarowania gminy podmiejskiej Łysomice a kierunki przemieszczeń ludności

Studia Obszarów Wiejskich (2009)
Tom 17 - Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej
Strony: 187-200
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział nauk o Ziemi UMK w Toruniu,
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
bszyda@umk.pl