Benicjusz GŁĘBOCKI
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań beni@amu.edu.pl