Robert HOFFMANN
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań hoff@amu.edu.pl