Aktywność podmiotów lokalnych w realizacji działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze lokalnych grup działania w województwie wielkopolskim

Studia Obszarów Wiejskich (2014)
Tom 35 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
Strony: 183-196
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Warunkiem wzmacniania rozwoju lokalnego jest działanie ludzi i instytucji, którzy grupują się i współpracują wokół akceptowanego przez nich programu. W artykule zwrócono uwagę na lokalne grupy działania (LGD) i ich rolę we wdrażaniu instrumentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, a zwłaszcza na działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Aktywność społeczności lokalnej w ramach LGD pokazuje oddolną inicjatywę, która przekłada się na poprawę jakości życia na wsi. Realizowane projekty w ramach partnerstwa trójsektorowego (sektory publiczny, prywatny, społeczny) pozwalają na zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wsi. W województwie wielkopolskim funkcjonuje 36 lokalnych grup działania, które poprzez realizację działania „Odnowa i rozwój wsi” budują więzi i współpracują na rzecz rozwoju wsi.

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
hoff@amu.edu.pl