Małgorzata SURMACZ
Uniwersytet Jagielloński Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków malgorzata.surmacz@gmail.com