Bricolage w wykorzystaniu zasobów społecznych wsi. Relacja między zasobami społecznymi obszarów partnerstw a kapitałem społecznym lokalnych grup działania z województw o odmiennych tradycjach społecznikowskich

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 46 - Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich
Strony: 117-129
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W literaturze przedmiotu podejmuje się problem oddziaływania tradycji aktywności społecznej na różne cechy współczesnych społeczeństw, instytucji i organizacji, m.in. ich kapitał społeczny. Przedmiotem rozważań wniniejszym artykule jest relacja między wyposażeniem wzasoby społeczne obszarów obejmowanych wsparciem przez lokalne grupy działania z województw o odmiennych tradycjach społecznikowskich a ich kapitałem społecznym. W artykule poszukuje się odpowiedzi na pytania: Czy usytuowanie lokalnych grup działania w województwach o historycznie odmiennych tradycjach aktywności społecznej różnicuje ich dostęp do zasobów społecznych? Czy deficyty zasobów społecznych obszarów, które obejmują wsparciem, negatywnie oddziałują na ich kapitał społeczny? Celem udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania analizie poddano 287 kwestionariuszy ankiet wypełnionych przez członków 18 lokalnych grup działania. Uzyskane wyniki zinterpretowano wnawiązaniu dokoncepcji bricolage, ukazując jej nowe, nieopisywane dotąd oblicze.

Uniwersytet Łódzki
Katedra Socjologii Wsi i Miasta
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź
katarzyna.zajda@uni.lodz.pl