Monika WESOŁOWSKA
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 2 c, d monika.wesolowska@umcs.lublin.pl