Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji środków UE przez polskie rolnictwo w 2008 r.

Studia Obszarów Wiejskich (2010)
Tom 24 - Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 43-57
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 2 c, d
monika.wesolowska@umcs.lublin.pl

Zakład Geografii Ekonomicznej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
al. Kraśnicka 2 c,d, 20-718 Lublin
jacek.dobrowolski@poczta.umcs.lublin.pl