Jacek DOBROWOLSKI
Zakład Geografii Ekonomicznej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej al. Kraśnicka 2 c,d, 20-718 Lublin jacek.dobrowolski@poczta.umcs.lublin.pl