Wojciech JANICKI
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 2 cd wojciech.janicki@umcs.lublin.pl