Wiktoria PANTYLEJ
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS Al. Kraśnicka 2 c,d, 20-718 Lublin pantyley@yahoo.com