Małgorzata FLAGA
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej al. Kraśnicka 2 c,d, 20-718 Lublin malgorzata.flaga@umcs.pl