Warunki kształcenia dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich województwa lubelskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2002)
Tom 02 - Problemy społeczne wsi
Strony: 83-94
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
al. Kraśnicka 2 c,d, 20-718 Lublin
malgorzata.flaga@umcs.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 2 c, d
monika.wesolowska@umcs.lublin.pl